Toga Limited Review : Scam giao dịch nhị phân bằng bài toán Ponzi TC points

Toga Limited cung cấp địa chỉ công ty Hoa Kỳ trên trang web của họ ở bang Nevada.

Nghiên cứu sâu hơn cho thấy địa chỉ này thực sự thuộc về Regus, một nhà cung cấp dịch vụ văn phòng ảo.

Mặc dù được thành lập tại Nevada, Toga Limited dường như chỉ tồn tại ở Mỹ dưới dạng một công ty vỏ bọc.

Toga Limited được đăng ký với SEC với tên gọi "Toga Ltd", vì vậy công ty có một số chứng nhận gốc - ngay cả khi chỉ trên giấy tờ.

Toga Limited xác định Michael Toh Kok Soon là người sáng lập và Chủ tịch của công ty.

Theo tiểu sử của công ty Toga Limited của Soon;
Michael Toh has years’ experiences in business and market development.

He has founded Gen Five Global, a telecommunication company that has been authorized to be Celcom merchants which has 14 branches throughout Malaysia.

Có thể nói, Soon không có lịch sử hay kinh nghiệm MLM.

Trong báo cáo cuối cùng 10-K của Toga Limited, đã nộp đơn trở lại vào ngày 31 tháng 7 năm 2017, công ty cung cấp một địa chỉ công ty tại Kuala Lumpur, Malaysia.

Trong hồ sơ 8-K gần đây vào ngày 10 tháng 12 năm 2018, Toga Limited đã tư vấn cho SEC;
On November 29, 2018, Toga Limited, a Nevada corporation (the “Company”) entered into a Subscription Agreement (the “Subscription Agreement”) whereby the Company will issue 4,704,763 shares of its common stock at $0.85 per share in exchange for ownership of approximately 30,075 square feet of space in an office building known as the Empire Damansara, located in the township of Damansara Perdana, which is part of the Golden Triangle of Petaling Jaya, adjacent to Kuala Lumpur in Malaysia.

Toga Limited dường như là một công ty của Malaysia, được điều hành bởi người Malaysia từ chính quốc gia Malaysia.
The Company incorporated a wholly-owned subsidiary, TOGL Technologies SDN. BHD. in Malaysia on September 26, 2017.

Công ty vỏ bọc của Mỹ được thành lập vào năm 2016, thông qua việc mua một nhà bán lẻ quần áo trực tuyến.
On June 30, 2016, Blink Couture, Inc. entered into a merger agreement with its wholly owned subsidiary, Toga Limited (the “Company”), a Delaware corporation with no material operations.

Blink Couture, Inc. was originally incorporated as Fashionfreakz International Inc. on October 23, 2003, under the laws of the State of Delaware.

On December 2, 2005, Fashionfreakz International Inc. changed its name to Blink Couture Inc.

Until March 4, 2008, the Company’s principal business was the online retail marketing of trendy clothing and accessories produced by independent designers.

On March 4, 2008, the Company discontinued its prior business and changed its business plan.

The Company’s business plan now consists of exploring potential targets for a business combination through the purchase of assets, share purchase or exchange, merger or similar type of transaction

Toga Limited Products


Toga Limited không có sản phẩm hoặc dịch vụ có thể truy cập được, với các chi nhánh chỉ có thể tiếp thị thành viên liên kết của Toga Limited.

Thành viên liên kết của Toga Limited cung cấp quyền truy cập vào một loạt các nền tảng nhân bản của các dịch vụ hiện có.

Trong tài liệu tiếp thị của riêng mình, Toga Limited đã công khai so sánh các nền tảng của mình với các ứng dụng Facebook, WhatsApp và WeChat.
We are entering a new era of BIG DATA.

Social media platform like Facebook, WhatsApp and WeChat; We have developed Yippi, Togago, Games, sticker shop, Eostre Wave, Languages and others.

Không có dịch vụ nào trong số các dịch vụ khác của Toga Limited có liên quan đến cơ hội kinh doanh MLM của họ.

Kế hoạch trả thưởng của Toga Limited


Các chi nhánh của Toga Limited đầu tư vào các điểm TogaChat (TC):
 • Bronze - đầu tư 100$ và nhận 200 TC
 • Silver - đầu tư 300$ và nhận 750 TC
 • Gold - đầu tư 1000$ và nhận 3000 TC
 • Platinum - đầu tư 3000$ và nhận 10.500 TC
 • Titanium - đầu tư 10.000$ và nhận 40.000 TC
 • Palladium - đầu tư 30.000$ và nhận 135.000 TC
 • Rose Gold - đầu tư 100.000$ và nhận 500.000 TC
Điểm TC không có giá trị bên ngoài Toga Limited.

Các chi nhánh có thể rút tiền từ điểm TC point của họ thông qua "Toga Exchange", một sàn giao dịch nội bộ do Toga Limited điều hành.

Toga Limited không tiết lộ giá trị TC hiện tại trên các trang web của công ty hoặc Toga Exchange.

Đối với kế hoạch bồi thường của họ, Toga Limited trả tiền cho các chi nhánh của mình để tuyển dụng các nhà đầu tư mới.

Toga Limited Affiliate Ranks


Có năm cấp bậc liên kết trong kế hoạch bồi thường của Toga Limited.

Cùng với tiêu chí trình độ tương ứng của họ, họ như sau:
 • Sapphire - kiếm được ít nhất 500$ residual commissions hàng tháng
 • Ruby - kiếm được ít nhất 1500$ residual commissions hàng tháng
 • Emerald - kiếm được ít nhất 5000$ residual commissions hàng tháng
 • Diamond - kiếm được ít nhất 25.000$ residual commissions hàng tháng
 • Crown - kiếm được ít nhất 50.000$ residual commissions hàng tháng

Hoa hồng tuyển dụng


Các chi nhánh của Toga Limited được trả 50% hoa hồng cho các khoản tiền được đầu tư bởi các chi nhánh được tuyển dụng cá nhân trực tiếp.

Lưu ý rằng hoa hồng tuyển dụng được trả bằng điểm TC point.

Residual Commissions


Toga Limited trả tiền residual commissions thông qua cơ cấu bồi thường nhị phân.

Cấu trúc bù nhị phân đặt một liên kết ở đầu nhóm nhị phân, chia thành hai bên (trái và phải):Cấp độ đầu tiên của nhóm nhị phân chứa hai vị trí. Cấp độ thứ hai của nhóm nhị phân được tạo bằng cách chia hai vị trí đầu tiên này thành hai vị trí khác nhau (4 vị trí).

Các cấp tiếp theo của nhóm nhị phân được tạo theo yêu cầu, với mỗi cấp độ nhà ở mới gấp đôi số vị trí so với cấp trước.

Các vị trí trong nhóm nhị phân được lấp đầy thông qua tuyển dụng trực tiếp và gián tiếp các chi nhánh. Lưu ý rằng không có giới hạn về mức độ sâu sắc của một nhóm nhị phân.

Vào cuối mỗi ngày, Toga Limited tăng số lượng đầu tư mới ở cả hai phía của nhóm nhị phân.

Hoa hồng residual commissions được thanh toán theo tỷ lệ phần trăm của các khoản tiền khớp với cả hai bên.

Bao nhiêu phần trăm mà một chi nhánh của Toga Limited kiếm được trong residual commissions được xác định bởi số tiền họ đã đầu tư.
 • Bronze affiliates 4% residual commissions, giới hạn ở mức 100 đô la một ngày
 • Silver affiliates 5% residual commissions, giới hạn ở mức 300 đô la một ngày
 • Gold affiliates 6% residual commissions, giới hạn ở mức 1000 đô la một ngày
 • Platinum affiliates 7% residual commissions, giới hạn ở mức 3000 đô la một ngày
 • Titanium affiliates 8% residual commissions, giới hạn ở mức 10.000 đô la một ngày
 • Palladium affiliates 9% residual commissions, giới hạn ở mức 11.000 đô la một ngày
 • Rose Gold affiliates 10% residual commissions, giới hạn ở mức 12.000 đô la một ngày
Toga Limited trả 75% hoa hồng residual commissions kiếm được bằng điểm TC point, 25% còn lại được trả bằng tiền trong ứng dụng app currency.

Tiền thưởng lãnh đạo


Các chi nhánh của Sapphire và các xếp hạng cao hơn của Toga Limited đủ điều kiện nhận Tiền thưởng Lãnh đạo.
 • Sapphires đủ điều kiện nhận 1% Leadership Bonus
 • Rubies đủ điều kiện nhận 2% Leadership Bonus
 • Emeralds đủ điều kiện nhận 3% Leadership Bonus
 • Diamonds đủ điều kiện nhận 4% Leadership Bonus
 • Crowns đủ điều kiện nhận 5% Leadership Bonus
Các chi tiết cụ thể của Phần thưởng Lãnh đạo không làm rõ kế hoạch bồi thường của Toga Limited được tham chiếu cho đánh giá này.

Tỷ lệ phần thưởng Lãnh đạo theo một cách nào đó gắn liền với khối lượng đầu tư tuyến dưới.

Tham gia Toga Limited


Thành viên liên kết của Toga Limited được liên kết với khoản đầu tư 100$ đến 100.000$
 • Bronze - $100
 • Silver - $300
 • Gold - $1000
 • Platinum - $3000
 • Titanium - $10.000
 • Palladium - $30.000
 • Rose Gold - $100.000 

Phần kết luận


Mô hình kinh doanh của Toga Limited thấy tiền thật được đầu tư nhưng chỉ có các TC point vô giá trị xuất hiện ở đầu bên kia.

Trước khi tự khởi động lại, Toga Limited đã hoạt động như một chương trình đầu tư tùy chọn nhị phân:Theo mô hình kinh doanh hiện tại của Toga Limited, các tùy chọn đã được biết đến của Toga Limited.

Kể từ khi ra mắt cơ hội đầu tư TC point mới, Toga Limited đã không nộp báo cáo hàng năm với SEC.

Báo cáo 10-K hàng năm cuối cùng của Toga Limited đã được nộp lại vào tháng 11 năm 2017. Báo cáo hàng quý cuối cùng được nộp vào tháng 7 năm 2018.

Theo báo cáo hàng quý, Toga Limited đã mất 3,2 triệu $ trong suốt chín tháng trước tháng 4 năm 2018.
The Company, has not generated minimal revenues, has incurred net losses, and has accumulated deficit.

These conditions, among others, raise substantial doubt about the Company’s ability to continue as a going concern.

Không có đề cập đến kế hoạch đầu tư TC point trong hồ sơ.

Vào ngày 30 tháng 10 năm 2018, Toga Limited đã thông báo cho SEC rằng họ sẽ không thể nộp báo cáo 10-K hàng năm 2017-2018 đúng hạn.
The Form 10-K for the fiscal period ended July 31, 2018, will not be submitted by the deadline due to a situation where the workload exceeds available personnel.

The Registrant was unable to complete analysis of all financial and non-financial information needed to be included in the report.

Điều này đã được theo dõi bởi một hồ sơ 8-K vào ngày 10 tháng 12 năm 2018, trong đó Toga Limited nói với SEC rằng họ đã sa thải kiểm toán viên kế toán độc lập.

Since June 22, 2017, MaloneBailey, LLP (“MB”) has been the independent registered public accounting firm of Toga Limited (the “Company”).

On December 10, 2018, the Board of Directors of Toga Limited (the “Company”), approved the dismissal of MB as the Company’s independent registered public accounting firm.

On December 10, 2018, the Company engaged Pinnacle Accountancy Group with offices located in Farmington, Utah (“Pinnacle”), as the Company’s independent accountant to audit the Company’s consolidated financial statements and to perform reviews of interim financial statements.

Không phải ngẫu nhiên mà mô hình kinh doanh mới của Toga Limited trùng với hồ sơ của SEC bị trì hoãn.

Nói một cách đơn giản, cơ hội kinh doanh MLM hiện tại của Toga Limited là cơ hội đầu tư thụ động với việc tuyển dụng kim tự tháp Ponzi.

Tại Asia Toga Limited, công ty vỏ của Hoa Kỳ có rất nhiều tài liệu tiếp thị:Điều này mang đến những yêu cầu nhất định, chẳng hạn như tiết lộ với SEC rằng công ty đang vận hành một cơ hội đầu tư thụ động.

Theo tìm hiểu, mánh khóe đằng sau lợi nhuận của Toga Limited là việc bán "big data" trên mạng xã hội cho các bên không được tiết lộ.Dữ liệu được cho là được thu thập từ các ứng dụng khác nhau của họ.Tất cả những điều này đáng lẽ phải được tiết lộ trong hồ sơ của SEC, nhưng cho đến nay vẫn chưa có.

Thay vào đó, một bên có thể xác minh Toga Limited đang thực hiện những gì họ nói, đã bị loại bỏ.

Những gì nhóm kế toán đỉnh cao đưa ra vẫn còn được nhìn thấy.

Trong khi đó, cơ hội MLM hiện tại của Toga Limited rõ ràng là một bảo mật chưa được đăng ký.

Kế hoạch trò chơi dường như đã hút các nhà đầu tư châu Á ra khỏi tiền của họ, bằng cách thu hút họ với sự hợp nhất vỏ của Toga Limited tại Hoa Kỳ.

The Company’s current business activity does not at this time provide positive cash flow, although the Company has commenced generating revenue for the first time during the most recent quarter.

During the next twelve months, we anticipate incurring costs related to:

i. Marketing the Yippi app to users located throughout Asia;

Bằng cách tránh tiếp thị Toga Limited tại Hoa Kỳ, công ty có thể hy vọng sẽ tránh được sự giám sát của cơ quan quản lý.


May mắn thay, đó không phải là cách hoạt động của thị trường chứng khoán.

Câu hỏi đặt ra ngay lập tức là liệu SEC có thể theo đuổi vấn đề vượt quá cấp hành chính hay không.

Chính quyền Malaysia không biết có hành động nhanh chóng chống lại các công ty MLM phạm tội lừa đảo chứng khoán.

Toga Capital (như đã biết ở Malaysia), đã được thêm vào danh sách các công ty không được phép kinh doanh vào tháng 8 năm 2017 của Ngân hàng Malaysia.

Dường như không có gì khác xuất hiện trong danh sách, ngoài trang web Malaysia của Toga Capital đang biến mất (bây giờ là Toga Limited).

Quay trở lại US Toga Limited dường như đã có mặt trên thông báo của SEC . Cho dù bất cứ điều gì xảy đến thì tuy nhiên nó vẫn còn được nhìn thấy.

Giải pháp thay thế cho hành động tiếp theo của SEC là Toga Limited sụp đổ khi nhà đầu tư mới cạn kiệt.

Như đã nêu trước đây, điểm TC point là vô giá trị bên ngoài công ty. Bất cứ giá trị nào, Toga Limited đều gán điểm TC points trong trao đổi nội bộ của họ.

Các chi nhánh sẽ có thể rút tiền từ các điểm TC points thông qua trao đổi nội bộ miễn là có tiền mới để thanh toán (do Toga Limited nắm giữ hoặc trực tiếp từ các chi nhánh mới).

Lừa đảo points Ponzi có thể sẽ thấy Toga Limited sẽ chào hàng ICO altcoin tại một số điểm.

TogaCoin sẽ ra đời, bởi vì đó là bài toán của họ.

Dù được gọi là gì, Toga Limited cuối cùng cũng sẽ được liệt kê trên một số sàn cryptocurrency exchange nhỏ lẻ.

Ban quản trị Toga Limited sau đó sẽ chạy với những gì còn lại, khiến các nhà đầu tư liên kết tranh giành nhau để lừa đảo nhau thông qua cuộc đua đến các giao dịch dưới đáy.

Bất kể liệu Toga Limited ngừng hoạt động hay sụp đổ, những tính toán Ponzi đảm bảo rằng phần lớn các nhà đầu tư sẽ mất tiền.