BitTrain Review : Ponzi bằng hình thức điểm BTRC

BitTrain không cung cấp bất kì thông tin nào có thể kiểm chứng trên trang web của họ về người sở hữu hoặc điều hành doanh nghiệp.

Công ty cung cấp một loạt các cái tên ngẫu nhiên mà họ tuyên bố là quản lý, tuy nhiên không có gì có thể chứng minh những người đại diện này đang tồn tại.

Ví dụ như: đồng sáng lập của BitTrain là Allen Coko (CEO) và John Kin.

Allen Coko không tồn tại ở bất kì đâu ngoài BitTrain. Hồ sơ truyền thông xã hội của John Kin chỉ mới được thiết lập gần đây vào tháng 12 năm 2018.

Hồ sơ Twitter của Kin chưa được sử dụng cho bất kỳ mục đích nào khác ngoài quảng cáo BitTrain.

Tên miền trang web BitTrain (“bittrain.info”) đã được đăng ký riêng vào ngày 15 tháng 2 năm 2019.

Mặc dù BitTrain không có tồn tại cho đến vài tháng trước, công ty tuyên bố nó đã hoạt động kể từ tháng 5 năm 2018.

Như mọi khi, nếu một công ty MLM không công khai trả lời về việc ai đang điều hành hoặc sở hữu nó, hãy suy nghĩ cẩn trọng về việc tham gia hay đầu tư bất kỳ khoản tiền nào.

Sản phẩm BitTrain


BitTrain không có sản phẩm hoặc dịch vụ có thể truy cập được, với các chi nhánh chỉ có thể tiếp thị thành viên liên kết của BitTrain.

Kế hoạch trả thưởng BitTrain


Các chi nhánh của BitTrain đầu tư vào BitTrain Coin points (BTRC), với lời hứa về lợi nhuận 8% hàng tuần được quảng cáo.

Tổng cộng có mười một tầng đầu tư BTRC có sẵn:
 • Starter Pack - $ 100 cộng thêm $ 5 phí đăng ký
 • Medium Trader - $ 250 cộng với $ 10 phí đăng ký
 • Active Trader - $ 500 cộng thêm $ 15 phí đăng ký
 • Advance Trader - $ 1000 cộng với $ 20 phí đăng ký
 • Pro Trader - $ 3000 cộng thêm $ 20 phí đăng ký
 • Tycoon Trader - $5000 cộng với $25 phí đăng ký
 • Elite Trader - $10.000 cộng với $25 phí đăng ký
 • Premium Trader - $25.000 cộng với $50 phí đăng ký
 • Combo Trader - $ 50.000 cộng với $ 100 phí đăng ký
 • Mega Combo Trader - $ 100.000 cộng với $ 100 phí đăng ký
 • Millenium Combo Trader - $ 250.000 cộng với $500 phí đăng ký
Lưu ý rằng thời gian tính phí đăng ký không được nhắc đến , tuy nhiên có thể đó là phí định kỳ hàng tháng.

Giá trị điểm BTRC nội bộ bắt đầu từ $1 vào tháng 1 năm 2019.

Kể từ ngày 5 tháng 5, các quản trị viên ẩn danh của BitTrain đang lăng xê các điểm BTRC với giá $4 mỗi điểm.

Lưu ý rằng tất cả các yêu cầu rút tiền hoa hồng của BitTrain đều thu phí 10%.

Hoa hồng giới thiệu


Các chi nhánh của BitTrain trả tiền hoa hồng giới thiệu thông qua cấu trúc trả thưởng mặt trời.

Một cấu trúc mặt trời sẽ đặt một chi nhánh ở đầu một nhóm, với mỗi chi nhánh được tuyển dụng cá nhân được đặt trực tiếp dưới họ (cấp 1):


Nếu bất kỳ chi nhánh cấp 1 nào tuyển dụng các chi nhánh mới, họ sẽ được đặt ở cấp 2 của nhóm chưa được cấp phép của chi nhánh ban đầu.

Nếu bất kỳ chi nhánh cấp 2 nào tuyển dụng các chi nhánh mới, họ sẽ được đặt ở cấp 3 và cứ thế tiếp tục giảm số lượng cấp độ vô hạn về mặt lý thuyết.

Tất cả các chi nhánh của BitTrain đều nhận được 10% hoa hồng ở cấp 1 của nhóm (các chi nhánh được tuyển dụng cá nhân trực tiếp).

Hoa hồng giới thiệu ở cấp độ hai đến mười hai của nhóm chưa được mở khóa như sau:
 • đầu tư 1000$ để mở khóa và hưởng 4% ở cấp 2, 3% ở cấp 3 và 2% ở cấp 4
 • đầu tư 5000$ để mở khóa và hưởng 1% ở cấp độ 5 đến 8
 • đầu tư 10.000$ để mở khóa và hưởng 1% ở cấp độ 9 đến 12

Hoa hồng còn lại


BitTrain trả tiền hoa hồng còn lại thông qua cấu trúc bồi thường nhị phân.

Cấu trúc bù nhị phân đặt một liên kết ở đầu nhóm nhị phân, chia thành hai bên (trái và phải):


Cấp độ đầu tiên của nhóm nhị phân chứa hai vị trí. Cấp độ thứ hai của nhóm nhị phân được tạo bằng cách chia hai vị trí đầu tiên này thành hai vị trí khác nhau (4 vị trí).

Các cấp tiếp theo của nhóm nhị phân được tạo theo yêu cầu, với mỗi cấp độ nhà ở mới gấp đôi số vị trí so với cấp trước.

Các vị trí trong nhóm nhị phân được lấp đầy thông qua tuyển dụng trực tiếp và gián tiếp các chi nhánh. Lưu ý rằng không có giới hạn về mức độ sâu của một nhóm nhị phân.

Để đủ điều kiện nhận hoa hồng còn lại, một chi nhánh BitTrain phải tuyển dụng ít nhất hai nhà đầu tư liên kết (một được đặt ở cả hai bên của nhóm nhị phân).

Các chi nhánh được trả 10% tiền được tạo ra từ phía nhóm nhị phân yếu hơn của họ.( 10% nhánh yếu).

Sau khi thanh toán xong, tiền được khớp ở cả hai phía .

Bất kỳ khối lượng còn lại ở phía nhóm nhị phân mạnh hơn được bảo lưu.

Phần thưởng


Các chi nhánh của BitTrain nhận được các phần thưởng sau khi họ tạo ra khối lượng đầu tư tích lũy ở phía nhóm nhị phân yếu hơn của họ:
 • Executive Trader - tạo ra 15.000 $ trong khối lượng nhóm nhị phân yếu hơn và nhận 150 $
 • Executive Leader - tạo ra 30.000 $ trong khối lượng nhóm nhị phân yếu hơn và nhận được "Pen" , hoặc 300 $
 • Gold - tạo ra 60.000 $ với khối lượng nhóm nhị phân yếu hơn và nhận được "watch" hoặc 600 $
 • Sapphire - tạo ra 100.000 $ trong khối lượng nhóm nhị phân yếu hơn và nhận iPad hoặc 1000 $
 • Ruby - tạo ra 250.000 $ trong khối lượng nhóm nhị phân yếu hơn và nhận iPhone hoặc 1500 $
 • Emerald - tạo ra 500.000 $ với khối lượng bên nhị phân yếu hơn và có 1 tuyến dưới Ruby ở cả hai bên của nhóm nhị phân của bạn và nhận được “Ibiza retreat” hoặc 3000 $
 • Diamond - tạo ra 1.000.000 $ trong khối lượng nhóm nhị phân yếu hơn và có hai tuyến dưới Emeralds ở cả hai phía của nhóm nhị phân của bạn và nhận được một chiếc C-Class Mercedes-Benz hoặc 40.000 $
 • Blue Diamond - tạo ra 3.000.000 đô la trong khối lượng nhóm nhị phân yếu hơn và có một tuyến dưới Diamond ở mỗi bên của nhóm nhị phân của bạn và nhận được một chiếc E-Class Mercedes-Benzhoặc 70.000$
 • Black Diamond - tạo ra 10.000.000 $ trong khối lượng nhóm nhị phân yếu hơn và có ba tuyến dưới Blue Diamond trong nhóm nhị phân của bạn (chia hai ở bên mạnh hơn và một ở bên yếu hơn) và nhận được một chiếc Porsche Panamera hoặc 150.000 $
 • Crown Diamond - tạo ra 25.000.000 $ với khối lượng bên nhị phân yếu hơn và có hai tuyến dưới Black Diamond ở mỗi bên của nhóm nhị phân của bạn và nhận Lamborghini Aventador hoặc 500.000 $

Tham gia BitTrain


Thành viên liên kết của BitTrain là miễn phí.

Tuy nhiên, việc tham gia vào cơ hội MLM đính kèm đòi hỏi khoản đầu tư tối thiểu $ 100.

Phí duy trì cũng được áp dụng.

Lưu ý rằng tất cả các khoản đầu tư vào BitTrain phải được thực hiện bằng bitcoin.

Phần kết luận


BitTrain là sơ đồ điểm Ponzi cổ điển mà bạn thường thấy.

Các chi nhánh đầu tư vào các điểm BTRC, vốn không có giá trị nếu nằm bên ngoài BitTrain.

BTRC là mã thông báo shit ERC20, chi phí để quản trị của BitTrain cũng không có gì đang để quan tâm.

BTRC được bán cho các chi nhánh bằng Bitcoin, và tất nhiên số tiền này công ty bỏ  vào túi.

Các chi nhánh sau đó được trả tiền bằng BTRC.

Miễn là BitTrain sẵn sàng sử dụng các khoản tiền đầu tư để tôn vinh điều gì đó hay rút tiền, các chi nhánh của BitTrain có thể rút tiền.

Khi tuyển dụng chết hoặc quản trị viên của BitTrain quyết định scam, việc rút tiền sẽ không còn được thực hiện.

Ngoài ra, quản trị viên của BitTrain sẽ nhận được BTRC được liệt kê trên một số trao đổi thỏa thuận.

Sau khi thuyết phục BTRC, các chi nhánh của BitTrain sẽ làm cho đồng shitcoin này lên mặt trăng, các quản trị viên sẽ rút tiền mặt nhiều hơn BTRC trong suốt quá trình quảng cáo bơm niêm yết ban đầu.

Một khi vượt quá ngưỡng kiểm soát BTRC sẽ chuyển về 0$, khiến BTRC không có giá trị và các chi nhánh họ không thể bán.

BitTrain chắc chắn sụp đổ, trong bất kì kịch bản nào.

Công thức đằng sau các chương trình MLM Ponzi như BitTrain đảm bảo rằng khi chúng sụp đổ, phần lớn các chi nhánh cũng như nhà đầu tư vào đây bị mất tiền.

Forever Living Products Review : Sản phẩm từ lô hội

Forever Living Products được thành lập vào năm 1978 và hoạt động trong lĩnh vực sức khỏe và dinh dưỡng, mỹ phẩm, chăm sóc cá nhân, quản lý cân nặng và các sản phẩm gia dụng MLM.

Có trụ sở tại tiểu bang Arizona của Hoa Kỳ, Forever Living Products được lãnh đạo bởi Người sáng lập và Giám đốc điều hành, Rex Maughan.

Maughan (phải) được biết đến là dân bất động sản, kế toán và xây dựng trước khi ra mắt sản phẩm Forever Living Products, nhưng vẫn ở lại với công ty kể từ khi ra mắt.

Trái ngược với những gì thường thấy với các công ty MLM hoạt động lâu năm và lâu đời, Forever Living Products đã có một lịch sử tương đối yên tĩnh và đơn giản .

Vào năm 2004, Forever Living đã bị phạt 280.000 $ tiền phạt sau khi phát hiện vi phạm luật pháp Hungary về quảng cáo, đăng ký các sản phẩm dinh dưỡng và sử dụng mỹ phẩm làm dược phẩm.

Cũng có một chút tranh cãi về logo chủ đề hải âu nguyên bản của Forever Living, với tác giả Richard Bach và kết quả 
the character, storyline, and copyrighted excerpts from the novel Jonathan Livingston Seagull to promote its marketing plan (for over 20 years).

Điều này đã được mở rộng để bao gồm việc sử dụng
images from the motion picture and novel as its corporate logo, and reproducing it on merchandise, jewelry, products, packaging, and promotional materials.

Không thể tìm thấy bất kỳ thông tin cụ thể nào liên quan, tuy nhiên Forever Living đã thay đổi logo của họ từ con hải cẩu sang thiết kế đại bàng hiện tại mà họ sử dụng ngày nay.

Bỏ qua hai vấn đề pháp lý đó, Forever Living Products đã ghi nhận doanh thu 2,5 tỷ USD trong năm 2010.

The Forever Living Products Product Line

Phần lớn dòng sản phẩm của Forever Living Products dựa trên lô hội, với công ty tuyên bố sản phẩm của họ là

infused with 100% pure aloe vera gel and many other beneficial botanicals.

Có quá nhiều sản phẩm phải trải qua ở đây, tuy nhiên một danh mục đầy đủ các sản phẩm của Forever Living Products có sẵn trên trang web của họ (bao gồm giá bán lẻ và mô tả sản phẩm đầy đủ).

Để cung cấp cho bạn một số ý tưởng về những gì có sẵn, sau khi xem qua danh mục, chúng ta đã tìm thấy sản phẩm rẻ nhất có sẵn là túi đựng thức uống "Aloe2Go" của Forever Living, có giá 2,54 đô la (single-serve).

Ở đầu cuối của thang giá là “Business Packs” (đi kèm với nhiều loại sản phẩm), chỉ có giá hơn 400$.

Chương trình trả thưởng Forever Living Products


Gói trả thưởng của Forever Living Products xoay quanh việc mua sản phẩm của công ty. Hoa hồng bán lẻ được trả trước và khối lượng đội được sử dụng để tính hoa hồng hàng tháng.

Forever Living Products Affiliate Membership Ranks


Có mười hai thành viên liên kết trong kế hoạch trả thưởng của Forever Living Products và cùng với các tiêu chí về trình độ tương ứng của họ như sau:
 • New Distributor - đăng ký làm chi nhánh
 • Assistant Supervisor - tạo ra ít nhất 2 cc khối lượng bán hàng
 • Supervisor - tạo ra ít nhất 25 cc khối lượng bán hàng
 • Assistant Manager - tạo ra ít nhất 75 cc khối lượng bán hàng
 • Manager - tạo ra 120 cc khối lượng trong hai tháng liên tiếp
 • Senior Manager - tuyển dụng cá nhân trực tiếp ít nhất 2 Manager
 • Soaring Manager - tuyển dụng cá nhân trực tiếp ít nhất 5 Manager
 • Sapphire - tuyển dụng cá nhân trực tiếp ít nhất 9 Manager
 • Diamond Sapphire - tuyển dụng cá nhân trực tiếp ít nhất 17 Manager
 • Diamond - tuyển dụng cá nhân trực tiếp ít nhất 25 Manager
 • Double Diamond - tuyển dụng cá nhân trực tiếp ít nhất 50 Manager
 • Triple Diamond - tuyển dụng cá nhân trực tiếp ít nhất 75 Manager
 • Diamond Centurion - tuyển dụng cá nhân trực tiếp ít nhất 100 Manager
Lưu ý rằng, cc là viết tắt “case credits”, có thể được trao với tỷ lệ 1 cc = $132 khối lượng cá nhân bán buôn được tạo bởi một chi nhánh và tuyến dưới của họ.

Hoa hồng bán lẻ


Hoa hồng bán lẻ được chi trả cho việc bán sản phẩm của Forever Living Products với tỷ lệ 15 đến 30%.

Bao nhiêu tiền hoa hồng bán lẻ là tùy thuộc vào sản phẩm được mua, với mức chênh lệch bán lẻ dao động từ 17 đến 43%.

Phần thưởng doanh số cá nhân


Phần thưởng doanh số cá nhân là một khoản hoa hồng được chi trả cụ thể khi mua sản phẩm của chính một chi nhánh (chiết khấu hiệu quả). Bao nhiêu được thanh toán tùy thuộc vào thứ hạng thành viên của một liên kết:
 • Assistant Supervisor - 5%
 • Supervisor - 8%
 • Assistant Manager - 13%
 • Manager - 18%
Lưu ý rằng ngay cả khi một chi nhánh mua sản phẩm của họ với chi phí bán buôn, Phần thưởng doanh số cá nhân được thanh toán trên chi phí bán lẻ của các sản phẩm đã mua.

Tiền thưởng nhà phân phối mới


Khi một Assistant Supervisor hoặc liên kết được xếp hạng cao hơn tuyển dụng một chi nhánh mới, họ được trả Phần thưởng Nhà phân phối mới cho khối lượng bán hàng do chi nhánh đó tạo ra (bao gồm cả tự mua hàng cá nhân).

Bao nhiêu phần trăm được thanh toán tùy thuộc vào thứ hạng thành viên liên kết của liên kết:
 • Assistant Supervisor - 5%
 • Supervisor - 8%
 • Assistant Manager - 13%
 • Manager - 18%

Phần thưởng doanh số nhóm


Khi một chi nhánh được tuyển dụng đạt thứ hạng Assistant Supervisor, khối lượng bán hàng của họ sẽ được thanh toán qua Phần thưởng doanh số nhóm

Phần thưởng doanh số nhóm trả tiền chênh lệch giữa phần trăm Phần thưởnsoosdoanh số cá nhân của một chi nhánh và của phần thưởng được tuyển dụng:
 • Assistant Supervisor - 5% cho doanh số Assistant Supervisor
 • Supervisor - 8% cho doanh số Supervisor và 3% cho doanh số Assistant Supervisor
 • Assistant Manager - 13% cho doanh số Assistant Manager, 5% cho doanh số Supervisor và 8% cho doanh số Assistant Supervisor
 • Manager - 18% cho doanh số Manager, 5% cho doanh số Assistant Manager, 10% cho doanh số Supervisor và 13% cho doanh số Assistant Supervisor
Lưu ý rằng để đủ điều kiện nhận Phần thưởng doanh số nhóm, một chi nhánh phải tạo ra ít nhất 4 cc doanh số cho bất kỳ tháng nào. Ít nhất 1 cc doanh số này (132 đô la mua sản phẩm bán buôn) phải đến từ chi tiêu của chính một chi nhánh, với 3 cc khối lượng khác có thể có nguồn gốc từ khối lượng bán lẻ và mua tuyến dưới của chi nhánh.

Tiền thưởng lãnh đạo


Phần thưởng Lãnh đạo của Forever Living Products có sẵn cho tất cả Manager và các chi nhánh được xếp hạng ở trên nữa và sử dụng cấu trúc trả thưởng chưa được đáp ứng.

Một cấu trúc trả thưởng chưa được đặt sẽ đặt một chi nhánh ở đầu một nhóm đơn vị, với mỗi chi nhánh được tuyển dụng cá nhân được đặt trực tiếp dưới họ (cấp 1).


Nếu bất kỳ chi nhánh nào trong số các chi nhánh cấp 1 này tiếp tục tuyển dụng các chi nhánh mới, họ sẽ được đặt ở cấp độ 2 và cứ thế tiếp tục giảm số lượng cấp độ lý thuyết.

Trong Forever Living Products, mỗi chân trong số các chân liên kết này được xử lý riêng lẻ, với Tiền thưởng Lãnh đạo được chi trả theo các thế hệ “generations” của các Managers.

Một thế hệ được định nghĩa là liên kết giữa vị trí hàng đầu và Manager được tìm thấy đầu tiên hoặc chi nhánh được xếp hạng cao hơn được tìm thấy trong một chặng tuyển dụng cá nhân. Sau khi liên kết này được tìm thấy, thế hệ tiếp theo bắt đầu và kết thúc khi một Trình quản lý khác hoặc liên kết cao hơn được tìm thấy ở tuyến dưới.

Nếu không có Manager hoặc liên kết được xếp hạng cao hơn tồn tại sau đó, thì thế hệ được xác định là vô hạn, kéo dài đến tận cùng của chân (không phân biệt mức độ sâu của nó chạy).

Sử dụng mô hình này, Forever Living Products trả tiền cho tối đa ba thế hệ ManagerPhần thưởng Lãnh đạo được chi trả theo tỷ lệ phần trăm của khối lượng doanh số được tạo bởi tất cả các chi nhánh trong một thế hệ, với tỷ lệ phần trăm được xác định theo thứ hạng thành viên của một chi nhánh:
 • Manager, Senior Manager và Soaring - 6% ở thế hệ thứ nhất, 3% ở thế hệ thứ hai và 2% ở thế hệ thứ ba
 • Sapphire - 7% ở thế hệ thứ nhất, 4% ở thế hệ thứ hai và 3% ở thế hệ thứ ba
 • Diamond Sapphire - 8% cho thế hệ thứ nhất, 5% cho thế hệ thứ hai và 4% cho thế hệ thứ ba
 • Diamond trở lên - 9% ở thế hệ thứ nhất, 6% ở thế hệ thứ hai và 5% ở thế hệ thứ ba
Một phần thưởng khối lượng cc cũng tồn tại, trả 40% giá trị đô la bán buôn cc được tạo ra của thế hệ đầu tiên, 20% của thứ hai và 10% của thứ ba.

Để đủ điều kiện nhận Tiền thưởng Lãnh đạo, một chi nhánh Manager ít nhất phải tạo ra 12 cc khối lượng mỗi tháng. Khối lượng này có thể được tạo ra bởi doanh số bán lẻ, giao dịch mua của chính một chi nhánh và khối lượng tuyến dưới của họ (tối đa nhưng không bao gồm Manager được xếp hạng đầu tiên trong mỗi chặng đơn lẻ).

Nếu một chi nhánh có 2 Managers ở tuyến dưới của họ (ở hai chân đơn lẻ), những người cùng nhau tạo ra ít nhất 25 cc khối lượng cho tháng trước, tiêu chí đủ điều kiện Phần thưởng Lãnh đạo ở trên sẽ giảm xuống còn 8 cc.

Nếu một chi nhánh có 3 Managers ở tuyến dưới của họ (trong ba chân đơn lẻ), những người cùng nhau tạo ra ít nhất 25 cc khối lượng cho tháng trước, thì trình độ Tiền thưởng Lãnh đạo sẽ giảm xuống chỉ còn 4 cc.

Tham gia Forever Living Products


Thành viên liên kết của Forever Living Products là miễn phí.

Phần kết luận


Với một sản phẩm mạnh mẽ  Forever Living Products mang đến một cơ hội kinh doanh vững chắc, ít nhất là trên lý thuyết, bắt nguồn từ việc bán sản phẩm cho khách hàng bán lẻ.

Hoa hồng được trả cao hơn trên doanh số bán lẻ, điều này rất tốt để xem xét, và với mỗi sản phẩm là hàng tiêu dùng lặp lại, sẽ không có lý do gãy sơ đồ.

Trình bày khôn ngoan, cảm quan ban đầu rất hài lòng khi thấy kế hoạch trả thưởng của Forever Living Products .

Kế hoạch trả thưởng của Forever Living Products được trình bày rõ ràng, tuy nhiên cách thức thanh toán không rõ ràng ngay lập tức. Ví dụ, ban đầu, đã nhầm phần thưởng thế hệ để chỉ các cấp độ chưa được phát hiện, và mặc dù Phần thưởng Khối lượng doanh số nhóm là một số loại chưa được giảm mà thanh toán ở cấp độ ít hơn khi một chi nhánh đạt được thăng hạng.

Đó có thể chỉ là một trang giải thích đi kèm. Hai hoặc thậm chí ba trang của kế hoạch trả thưởng vẫn là một độ dài hoàn toàn chấp nhận được.

Ngoài ra, họ có thể cải thiện một chút trong chính kế hoạch, bao gồm tăng giá trị bán lẻ để tạo tín dụng trong trường hợp (có thể là 125% - 150% giá trị đồng đô la).

Các yêu cầu về khối lượng doanh số bán lẻ cũng có thể được đưa ra cho các cấp cao hơn của kế hoạch trả thưởng (hoặc ít nhất là một vài cấp đầu tiên trước Manager)

Một lớp khách hàng bán buôn cũng sẽ lạc lối. Hiện tại ai đó muốn đặt hàng thường xuyên bán buôn có thể làm với tư cách là một chi nhánh miễn phí, tuy nhiên công ty tự cắt đứt nguồn doanh thu bán lẻ bằng cách không cung cấp tùy chọn bán buôn nếu không tham gia vào hệ thống.

Điểm yếu của mô hình kinh doanh của Forever Living Products là khả năng bán lẻ có thể bị bỏ qua và cơ hội có thể giảm xuống còn 132 đô la một tháng cho chương trình tuyển dụng.

Nếu một chi nhánh tham gia miễn phí, mua 132 đô la một tháng cho các sản phẩm và bắt đầu tuyển dụng những người khác làm điều tương tự, có thể kết thúc với một doanh nghiệp hoạt động hiệu quả như một sơ đồ kim tự tháp.

Được cho là không có ý nghĩa gì khi làm như vậy khi đối mặt với những sản phẩm rõ ràng là có thể bán được (và dường như có giá khá hợp lý) nên điều đó vẫn có thể gọi là hợp lý.

Việc thiếu phí liên kết, trong khi hấp dẫn từ quan điểm tiếp thị cũng là con dao hai lưỡi, trong đó nó có thể khuyến khích mọi người tập trung vào tuyển dụng liên kết và bỏ qua doanh số bán lẻ.

Một chi nhánh cũng có thể tự đủ điều kiện nhận hoa hồng hoàn toàn thông qua giao dịch mua hàng của chính họ, có nghĩa là có tiềm năng tải hàng tồn kho mỗi tháng. Điều này có khả năng đặt ra câu hỏi về động cơ đằng sau việc mua sản phẩm của các chi nhánh (sử dụng thực tế hoặc để đủ điều kiện nhận hoa hồng trong tháng đó).

Việc kiểm tra tiêu chuẩn với tuyến trên tiềm năng sẽ giúp bạn tránh khỏi tình trạng bị cuốn hút vào tình huống mà bạn cảm thấy áp lực phải tập trung vào việc tuyển dụng qua bán lẻ hoặc mua theo cách của bạn để đủ điều kiện nhận hoa hồng mỗi tháng. Nếu tuyến trên tiềm năng của bạn có khối lượng liên kết tuyển dụng cá nhân nhiều hơn khối lượng bán lẻ, thì bạn có thể gặp vấn đề.

Ngoài ra, hãy chú ý đến cách họ trả lời câu hỏi “so what do I have to do to get paid”Tuyển dụng liên kết không phải là một điều xấu, nhưng nó không phải là cốt lõi của doanh nghiệp của bạn.

Ngoài ra, tôi nghĩ rằng các số liệu doanh thu mà Forever Living Products đang tạo ra (ít nhất là trong năm 2010) đã nói lên điều đó. Hãy chắc chắn rằng bạn không đăng ký dưới một người nào đó đang chơi trò chơi tuyển dụng và nếu bạn có thể tạo ra thị trường cho dòng sản phẩm này, sẽ không thấy thêm rào cản nào có thể cản trở bạn.

Chúc may mắn!

Super CodingFly Review : Ponzi hình thức mới với app SCFToken

Super CodingFly có một tên miền trang web nhưng chỉ sử dụng tên miền để lưu trữ ứng dụng bot app của nó.

Không có trang web giới thiệu công ty trên tên miền Super CodingFly.

Tên miền (“scfly.io”) đã được đăng ký vào ngày 21 tháng 2 năm 2019.

Hong Cao được liệt kê là chủ sở hữu, thông qua một địa chỉ ở Anhui, China.

Mặc dù tên miền trang web của nó chỉ tồn tại vào tháng trước, tài liệu tiếp thị của Super CodingFly tuyên bố công ty đã có từ năm 2015.

Mặc dù có liên kết với Trung Quốc, Super CodingFly tuyên bố trụ sở chính của họ ở Singapore. Và được cho là thông qua mối quan hệ tài chính với ZB Exchange, một sàn giao dịch tiền điện tử khá nổi tiếng của Singapore.

Với vai trò tiếp thị truyền thông xã hội cho sàn, ngoài ra dường như không có bất kỳ sự liên quan nào đến kết nối này.

Tài liệu tiếp thị của Super CodingFly trích dẫn Bruce Zhang là CEO công ty.


Zhang tuyên bố là “early investor of bitcoin” và được cho là đã thành lập Super CodingFly vào năm 2015.

Ông cũng được trích dẫn là CEO của ZB Mega, một công ty vỏ bọc để liên kết Super CodingFly và ZB Exchange với nhau.

Ngoài tài liệu tiếp thị Super CodingFly, Zhang không có lịch sử về giới digital .

Ít nhất là nếu xét theo MLM, Super CodingFly dường như là công ty MLM đầu tiên của Zhang.

Sản phẩm Super CodingFly


Super CodingFly không có sản phẩm hoặc dịch vụ có thể truy cập được, với các chi nhánh chỉ có thể tiếp thị thành viên liên kết của Super CodingFly.

Kế hoạch trả thưởng Super CodingFly


Các chi nhánh của Super CodingFly đầu tư ethereum (ETH) vào với lời hứa về lợi nhuận được quảng cáo.
 • invest 0.8 ETH và nhận ROI 8% hàng tháng
 • invest 3.9 đến 23 ETH và nhận ROI 12% hàng tháng
 • invest 23 đến 230 ETH và nhận ROI 16%
 • invest 230 đến 390 ETH và nhận ROI 18%
Super CodingFly trả tiền lãi và hoa hồng qua SCF Tokens

SCF Tokens không có giá trị ngoài mục đích chuyển đổi qua lại trên app Super CodingFly.

Công ty không công bố giá trị nội bộ SCF Tokens hiện tại.

Hoa hồng 


Để đủ điều kiện nhận hoa hồng hệ thống, một chi nhánh Super CodingFly phải đầu tư ít nhất 0,8 ETH.

Super CodingFly trả tiền hoa hồng hệ thống thông qua cấu thoongstrar thưởng unilevel (mặt trời).

Cấu trúc trar thưởng unilevel sẽ đặt một chi nhánh ở đầu một nhóm chưa được cung cấp, với mỗi chi nhánh được tuyển dụng cá nhân trực tiếp được đặt trực tiếp dưới họ (cấp 1):


Nếu bất kỳ chi nhánh cấp 1 nào tuyển dụng các chi nhánh mới, họ sẽ được đặt ở cấp 2 của chi nhánh ban đầu.

Nếu bất kỳ chi nhánh cấp 2 nào tuyển dụng các chi nhánh mới, họ sẽ được đặt ở cấp 3 và cứ thế tiếp tục giảm số lượng cấp độ vô hạn về mặt lý thuyết.

Super CodingFly giới hạn hoa hồng  ở mười cấp độ.

Hoa hồng được thanh toán dưới dạng 10% lợi nhuận nhận được bởi các chi nhánh trên mười cấp độ nhóm.

Để kiếm được vượt quá mười cấp độ nhóm đầu tiên, các chi nhánh của Super CodingFly phải đáp ứng các tiêu chí đủ điều kiện bổ sung.
 • S1 (tuyển dụng ít nhất mười chi nhánh đầu tư và tạo ra ít nhất 150.000$ khối lượng ROI của SCF Tokens tuyến dưới) = 6% hoa hồng cho nhóm trả lại từ cấp 11 đến độ sâu vô hạn
 • S2 (có ít nhất ba chi nhánh S1 ở tuyến dưới của bạn và thuộc ít nhất nhánh của 2 F1 khác nhau) = 9% hoa hồng cho nhóm từ cấp 11 đến độ sâu vô hạn
 • S3 (có ít nhất ba chi nhánh S2 ở tuyến dưới của bạn và thuộc ít nhất nhánh của 2 F1 khác nhau) = 12% hoa hồng cho nhóm từ cấp 11 đến độ sâu vô hạn
 • SCF (có ít nhất ba chi nhánh S3 ở tuyến dưới của bạn và thuộc ít nhất nhánh của 2 F1 khác nhau) = 15% hoa hồng cho nhóm từ cấp 11 đến độ sâu vô hạn

Global Pool


SCF xếp hạng các chi nhánh Super CodingFly nhận được cổ phần trong 5% khối lượng đầu tư của toàn công ty.

Tham gia Super CodingFly


Thành viên liên kết Super CodingFly là miễn phí.

Tham gia đầy đủ vào cơ hội thu nhập đính kèm đòi hỏi khoản đầu tư tối thiểu 0,8 ETH.

Phần kết luận


Bây giờ chúng ta đang ở thời điểm mà các chương trình MLM cryptocurrency Ponzi thậm chí không cần các trang web.

Thay vào đó, họ được quảng bá trên các mạng truyền thông xã hội , các forum hay các nhóm chat.


Tất nhiên không có lý do chính đáng cho việc này, ngoài hy vọng mạng lưới tiếp thị được phủ rộng đến mọi đối tượng.

Super CodingFly không khác các bot MLM crypto Ponzi thực hiện các rounds.

SCF Tokens là mã thông báo ERC-20, bất kỳ ai cũng có thể thiết lập trong khoảng năm phút.

Mã thông báo SCF không mang lại điều gì mới cho thị trường tiền điện tử, chỉ đóng vai trò là phương tiện để Super CodingFly thực hiện hành vi lừa đảo Ponzi thông qua nó.

Lừa đảo Ponzi được cam kết thông qua một bot, theo dõi đầu tư mới và sử dụng nó để trả cho các nhà đầu tư SCF Tokens hiện tại.

Về mặt tuân thủ giả của mọi thứ, Super CodingFly tuyên bố sẽ tạo doanh thu ROI bên ngoài thông qua đầu tư vào các kênh uy tín như chúng ta thường biết:
 • giao dịch tài chính (financial transactions)
 • các quỹ cổ phần tư nhân (private equity funds)
 • cổ phiếu, ứng dụng tương lai, trái phiếu, ngoại hối (stocks, futures, bonds, foreign exchanges)
 • giao dịch hàng hóa (commodity trading advisors)
Đương nhiên không có bằng chứng để hỗ trợ cho bất kỳ điều gì trong số này. Hơn nữa, họ cũng thất bại trong bài kiểm tra logic Ponzi.

Nếu Super CodingFly đã đầu tư tiền vào các hoạt động trên, thì họ đã tạo ra lợi nhuận lên tới 18% mỗi tháng - tại sao họ lại thu hút đầu tư từ các random invester qua internet?

Vì nó là nguồn doanh thu ROI có thể kiểm chứng duy nhất của Super CodingFly là các nhà đầu tư mới.

Sử dụng các quỹ đầu tư mới để trả cho các nhà đầu tư hiện tại với ROI hàng tháng giúp khẳng định Super CodingFly là một kế hoạch Ponzi.

Super Trading Fly cũng không được đăng ký để cung cấp chứng khoán ở bất kỳ khu vực tài phán nào mà nó thu hút đầu tư vào (đặc biệt là Singapore, Hàn Quốc và Trung Quốc), thêm một lớp gian lận chứng khoán bổ sung vào chương trình này.

Đến bây giờ bạn nên làm quen với mô hình MLM crypto exit-scamĐiều này dường như đã được đặt ra và sẽ được tạo điều kiện thông qua ZB Exchange tại một số điểm.

Mẩu chuyện dài; Khi Bruce Zhang và đồng bọn cảm thấy họ đã ăn cắp đủ tiền để đổi lấy SCF Tokens vô giá trị (hoặc sự sụp đổ hệ thống tuyển dụng), họ sẽ list SCF công khai, bán hết chúng trong quá trình bơm thổi ban đầu và sau đó té ( thả nổi cho Token này đến đâu thì đến).

Các chi nhánh chủ sở hữu Super CodingFly bị lừa vì tin vào sự giàu có quanh quẩn, sau đó xem SCF của họ giảm mạnh với giá trị giao dịch công khai bằng không.

Đây là phần lớn kết thúc của mọi công ty MLM cryptocurrencySuper CodingFly cũng sẽ không ngoại lệ.